Nowe władze LGD „Jabłkowa Kraina”

W dniu 12 grudnia 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grójcu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Jabłkowa Kraina”, w którym wzięło udział 23 członków.

 

Głównym tematem zebrania było dostosowanie osobowe władz LGD do kryteriów jakie zostały wskazane w zasadach konkursu na Lokalną Strategię Rozwoju, przyjęcie „Regulaminu Rady” oraz powołanie Zespołu ds. opracowania LSR.

 

W wyniku przeprowadzonych wyborów obecnie władze Stowarzyszenia LGD Jabłkowa wyglądają następująco:

 

Zarząd:

 1. Prezes – Zaręba Andrzej
 2. Wiceprezes – Czamara Andrzej
 3. Wiceprezes II – Matysiak Marta
 4. Sekretarz – Maciak Monika
 5. Skarbnik – Cieślak Agnieszka
 6. Członek Zarządu – Cytryńska Karolina
 7. Członek Zarządu – Kołakowska Dorota
 8. Członek Zarządu – Leszek Przybytniak

 

Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodniczący – Idzikowski Arkadiusz
 2. Wiceprzewodniczący – Mróz Stanisław
 3. Członek – Grochal Łukasz

 

Rada LGD:

 1. Ambroziak Krzysztof – Przewodniczący
 2. Woźniak Szymon – Wiceprzewodniczący
 3. Bobrowska – Wachniewska Daria
 4. Jankowska Marzena
 5. Karbowiak Janusz
 6. Kośla Sylwia
 7. Majewski Maciej
 8. Niedbała Dorota
 9. Omen-Klepacz Paulina
 10. Sobieraj Małgorzata
 11. Strączewska Jadwiga

 

Ponadto podczas Walnego Zebrania powołany został Zespół ds. opracowania LSR w składzie następującym:

 1. Ambroziak Krzysztof – reprezentant Rady
 2. Bobrowska – Wachniewska Daria – reprezentantka Rady
 3. Idzikowski Arkadiusz – reprezentant Komisji Rewizyjnej
 4. Jachowska Małgorzata – przedstawiciel Biura LGD
 5. Przybytniak Leszek – reprezentant Zarządu
 6. Wozniak Szymon – reprezentant Rady
 7. Zaręba Andrzej – reprezentant Zarządu

 

Walne Zebranie Członków przyjęło Regulamin Pracy Rady LGD a także, na koniec zapoznało się z wynikami spotkań konsultacyjnych w 5 gminach oraz wynikami przeprowadzonych ankiet internetowych i fizycznych.

Udostępnij

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn