Stwórzmy strategię dla „Jabłkowej Krainy”

W dniach 20 – 28 września na terenie 5 gmin (Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec oraz Warka) tworzących LGD Jabłkowa Kraina odbyły się spotkania konsultacyjne poświęcone przygotowywaniu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Na spotkaniach otwartych uczestnicy poznali szczegóły programu LEADER, jego podstawowe cechy, metody działania oraz zakres wsparcia.

Poza przedstawicielami lokalnych społeczników, działaczy i osób aktywnie zaangażowanych w rozwój lokalny w spotkaniach uczestniczyli również lokalni samorządowcy:

Radny Województwa Mazowieckiego – Leszek Przybytniak,

Wójtowie, Burmistrzowie i Przewodniczący Rad poszczególnych gmin:

Chynów – Tadeusz Zakrzewski i Stanisław Mróz

Goszczyn – Waldemar Kopczyński

Grójec – Dariusz Gwiazda i Karol Biedrzycki

Jasieniec – Marta Cytryńska i Marcin Manowiecki

Warka – Dariusz Gizka i Daniel Bugała

Zarząd LGD „Jabłkowa Kraina” SERDECZNIE DZIĘKUJE lokalnym samorządom za pomoc w zorganizowaniu spotkań konsultacyjnych.

Zamiarem LGD „Jabłkowa Kraina” jest włączenie jak największej liczby mieszkańców i przedstawicieli, podmiotów funkcjonujących na tym obszarze w proces budowy Lokalnej Strategii Rozwoju.

Kolejnym narzędziem umożliwiającym zgłoszenie ocen, poglądów oraz propozycji wpływających na rozwój obszaru LGD jest ankieta internetowa. Link poniżej:

https://forms.gle/fuonrAQKX5QVTtXN9

Ankieta jest anonimowa, a uzyskane informacje, poglądy, oceny i propozycje zostaną wykorzystane w procesie budowy nowej LSR.

Ankieta trwa do 20.10.2022 r.

LGD „Jabłkowa Kraina” zaprasza mieszkańców 5 gmin: Chynowa, Goszczyna, Grójca, Jasieńca oraz Warki do udziału w badaniu ankietowym.

DZIĘKUJEMY

 

Udostępnij

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn