Historia powstania

W ostatnim okresie programowania LEADER obszar LGD „Jabłkowa Kraina” nie uzyskał wsparcia i nie realizował Lokalnej Strategii Rozwoju. Osoby zaangażowane w tworzenie LGD maja jednak bardzo duże doświadczenie w działalności społecznej i w pobudzaniu rozwoju lokalnego. Wśród członków założycieli „Jabłkowej Krainy” są osoby które tworzyły LGD „Kraina Kwitnących Sadów”, która realizowała LSR w okresie wcześniejszym. Są osoby, które przez wiele lat aktywnie działają na rzecz lokalnej społeczności. Wśród liderów, którzy zainicjowali powstanie nowej LGD są obecny Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak, który w LGD „KKS” pełnił funkcję członka Rady a przez wiele lat z ramienia Gminy Chynów był aktywnie zaangażowany w Program „Działaj Lokalnie” oraz Andrzej Zaręba – Członek Zarządu Powiatu, Prezes Stowarzyszenia W.A.R.K.A., które jest Ośrodkiem „Działaj Lokalnie” i który w LGD „KKS” pełnił funkcję przewodniczącego Rady. Do inicjatorów dołączyli aktywni przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i społeczników z 5 gmin wchodzących w skład „Jabłkowej Krainy”.

25 listopada 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Grójcu odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia LGD „Jabłkowa Kraina”. Wzięło w nim udział 30 osób – przedstawicieli 3 sektorów: społecznego, publicznego i gospodarczego. Uczestnicy zatwierdzili statut oraz wybrali władze.

LGD uzyskało wpis do KRS w dniu 22.02.2022.