Rada programowa

 • Przewodniczący – Ambroziak Krzysztof – SEKTOR PUBLICZNY
 • Wiceprzewodniczący – Woźniak Szymon – SEKTOR PUBLICZNY
 • Bobrowska-Wachniewska Daria – SEKTOR PUBLICZNY
 • Jankowska Marzena – SEKTOR GOSPODARCZY
 • Karbowiak Janusz – SEKTOR PUBLICZNY
 • Kośla Sylwia – SEKTOR GOSPODARCZY
 • Majewski Maciej – SEKTOR GOSPODARCZY
 • Niedbała Dorota – SEKTOR PUBLICZNY
 • Omen-Klepacz Paulina – SEKTOR GOSPODARCZY
 • Babska-Czamara Monika – SEKTOR SPOŁECZNY
 • Rejer Łukasz – SEKTOR SPOŁECZNY