Członkowie

Członkowie LGD „Jabłkowa Kraina”:

Ambroziak Krzysztof
Biedrzycki Karol
Bobrowska – Wachniewska Daria
Cieślak Agnieszka
Cytryńska Karolina
Czamara Andrzej
Czamara Jolanta
Gmina Chynów – reprezentant Gminy: Zakrzewski Tadeusz
Gmina Goszczyn – reprezentant Gminy: Kopczyński Waldemar
Gmina i Miasto Grójec – reprezentant: Gwiazda  Dariusz
Gmina i Miasto Warka – reprezentant: Gizka Dariusz
Gmina Jasieniec – reprezentant Gminy: Cytryńska Marta Katarzyna
Grochal Łukasz
King Frost Sp. z o.o. – reprezentant: Kośla Sylwia
Kochańska Aneta (OLSAD)
Kołakowska Dorota
Koło Gospodyń Wiejskich w Bądkowie “Gospochy Bony”  – reprezentant: Katarzyna Omen
Koło Gospodyń Wiejskich w Boglewicach  – reprezentant: Czamara-Babska Monika
Koło Gospodyń Wiejskich w Drwalewie “Klawe Drwalewianki”  – reprezentant: Matysiak Marta
Kosiński Bogusław (CHŁODNICTWO)
Maciak Monika
Majewski Maciej (FRESHMAZOVIA)
Mróz Stanisław
Niedbała Dorota
Okrasa Ewa (DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA)
Omen-Klepacz Paulina (JABŁONKA)
OSP Pabierowice – reprezentant: Karbowiak Janusz
Pachocki Mariusz
Pakulski Piotr (PAKULSKI MEDIA)
PTTK o / w Warce – reprezentant: Jankowska Marzena
Przybytniak Leszek
Rejer Łukasz
Stasiak Norbert
Stowarzyszenie Gmina Jasieniec dla Pokoleń – reprezentant: Idzikowski Arkadiusz
Stowarzyszenie Warka – reprezentant:  Zaręba Andrzej
Stowarzyszenie Sady Grójeckie – reprezentant Wrotek – Figurska Magdalena
Strączewska Jadwiga
Woźniak Szymon