Projekty zrealizowane

Nasza organizacja nie ma na razie zrealizowanych projektów ze względu na fakt powołania jej 25 listopada 2021 i rejestracji w KRS 22 lutego 2022.

Jednak osoby zaangażowane w LGD „Jabłkowa Kraina” mają za sobą wiele zrealizowanych projektów. Prezes LGD jest jednocześnie prezesem Stowarzyszenia W.A.R.K.A., które zrealizowało od 2003 roku, od kiedy istnieje ponad 230 projektów a sam Prezes koordynował wiele z nich.