Nowe władze LGD „Jabłkowa Kraina”

W dniu 12 grudnia 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grójcu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Jabłkowa Kraina”, w którym wzięło udział 23 członków.   Głównym tematem zebrania było dostosowanie osobowe władz LGD do kryteriów jakie zostały wskazane w zasadach konkursu na Lokalną Strategię Rozwoju, przyjęcie „Regulaminu Rady” oraz powołanie Zespołu ds. opracowania LSR.   W wyniku przeprowadzonych wyborów obecnie władze Stowarzyszenia […]