Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

W środę 22 marca 2023 r w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów dla organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Powiatu Grójeckiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

W uroczystości wzięli udział Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak wraz z Zarządem – Wicestarostą Jolantą Sitarek oraz Członkami Zarządu -Marzeną Kołacz Rosołowską, Pawłem Siennickim oraz Andrzejem Zarębą, Przewodniczący Rady Powiatu Janusz Karbowiak oraz przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu – Adam Balcerowicz, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji- Robert Lipiec oraz przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji- Jan Madej. W wydarzeniu wziął również udział radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak.

 

Wśród laureatów konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz koła gospodyń wiejskich  wyróżniony został również pomysł Lokalnej Grupy Działania Jabłkowa Kraina – projekt pn. Poznajmy Bohaterów Powiatu Grójeckiego.

Udostępnij

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn