Relacja z Walnego Zebrania Członków

W dniu 10 stycznia 2024 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Jabłkowa Kraina”, w którym wzięło udział 17 członków.
Celem Walnego Zebrania było przedstawienie bieżącej sytuacji LGD Jabłkowa Kraina związanej z
podpisaną umową ramową na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 oraz podjęcie
uchwały dotyczącej składek członkowskich.

Udostępnij

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn