Spotkanie konsultacyjne

W dniu 19 kwietnia 2023 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyły się kolejne konsultacje społeczne, w których czynny udział wzięły organizacje pozarządowe KGW, OSP oraz ośrodki pomocy społecznej z terenu 5 gmin, które w partnerstwie tworzą LGD Jabłkową Krainę. Na spotkaniu zostały przybliżone potrzeby organizacji. Poddane pod dyskusje i analizy naszego Zespółu ds. tworzenia LSR ujęte zostały w przedsięwzięciach i celach, które wpisują się w dokument Lokalnej Strategii Rozwoju.

Udostępnij

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn