W dniu 08 sierpnia 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grójcu odbyło się nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Jabłkowa Kraina”, w którym wzięło udział 18 Członków.

Podczas spotkania dyskutowano m.in. o działaniach jakie będą podjęte w związku z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) obszaru LGD. Uzgodniono terminy otwartych spotkań dla mieszkańców poszczególnych gmin:

 

Zapraszamy już dziś wszystkich chcących mieć wpływ na to jakie obszary wsparcia obejmować będzie tworzona LSR i zainteresowanych rozwojem lokalnym obszaru LGD.