Relacja z Walnego Zebrania Członków

W dniu 6 czerwca 2023 r. odbyło się nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jabłkowa Kraina”, w którym wzięło udział 19 członków.

Głównym tematem zebrania było uzupełnienie składu Rady, wynikające ze złożenia rezygnacji członka obecnie funkcjonującej Rady. W wyniku przeprowadzonych wyborów obecny skład Rady Stowarzyszenia LGD Jabłkowa wygląda następująco:

 1. Ambroziak Krzysztof – Przewodniczący
 2. Woźniak Szymon – Wiceprzewodniczący
 3. Bobrowska – Wachniewska Daria
 4. Jankowska Marzena
 5. Karbowiak Janusz
 6. Kośla Sylwia
 7. Majewski Maciej
 8. Niedbała Dorota
 9. Omen-Klepacz Paulina
 10. Sobieraj Małgorzata
 11. Rejer Łukasz

 

Tematem kończącym spotkanie było zaprezentowanie projektu  Lokalnej Strategii Rozwoju – dokumentu opracowanego na podstawie konsultacji z mieszkańcami gmin obejmujących teren działania LGD Jabłkowa Kraina. W konsekwencji projekt uchwały w sprawie uchwalenia projektu Lokalnej Strategii Rozwoju  został przyjęty jednogłośnie.

Udostępnij

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn