Relacja z Walnego Zebrania Członków

W dniu 22 maja 2023 r. odbyło się pierwsze w tym roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jabłkowa Kraina”, w którym wzięło udział 20 członków.

Głównym tematem zebrania było uchwalenie przedstawionego projektu Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków LGD „Jabłkowa Kraina” oraz uzupełnienie, zaktualizowanie i przyjęcie zmian w Statucie Stowarzyszenia LGD „Jabłkowa Kraina” wynikających z dziennika Ustaw (Dz.U. 2015 poz.378). Ponadto podczas spotkania dokonano zamknięcia roku budżetowego poprzez omówienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz związane z tym przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium. Wobec pozytywnej oceny działalności Zarządu LGD „Jabłkowa Kraina” uchwała udzielająca Zarządowi absolutorium została przyjęta jednogłośnie.  Tematem kończącym spotkanie było ustalenie oraz zatwierdzenie wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia LGD „Jabłkowa Kraina”.

Udostępnij

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn