Nowe władze LGD „Jabłkowa Kraina”

W dniu 12 grudnia 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grójcu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Jabłkowa Kraina”, w którym wzięło udział 23 członków.   Głównym tematem zebrania było dostosowanie osobowe władz LGD do kryteriów jakie zostały wskazane w zasadach konkursu na Lokalną Strategię Rozwoju, przyjęcie „Regulaminu Rady” oraz powołanie Zespołu ds. opracowania LSR.   W wyniku przeprowadzonych wyborów obecnie władze Stowarzyszenia […]

Stwórzmy strategię dla „Jabłkowej Krainy”

W dniach 20 – 28 września na terenie 5 gmin (Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec oraz Warka) tworzących LGD Jabłkowa Kraina odbyły się spotkania konsultacyjne poświęcone przygotowywaniu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Na spotkaniach otwartych uczestnicy poznali szczegóły programu LEADER, jego podstawowe cechy, metody działania oraz zakres wsparcia. Poza przedstawicielami lokalnych społeczników, działaczy i osób aktywnie zaangażowanych w rozwój lokalny w spotkaniach uczestniczyli również lokalni […]

Spotkania konsultacyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jabłkowa Kraina” serdecznie zaprasza mieszkańców poszczególnych gmin oraz wszystkich zainteresowanych na spotkania konsultacyjne związane z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju.

Relacja z walnego zebrania członków

W dniu 08 sierpnia 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grójcu odbyło się nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Jabłkowa Kraina”, w którym wzięło udział 18 Członków. Podczas spotkania dyskutowano m.in. o działaniach jakie będą podjęte w związku z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) obszaru LGD. Uzgodniono terminy otwartych spotkań dla mieszkańców poszczególnych gmin: 20 września, godz. 18 – Chynów (Gminny Dom Kultury […]