Rekrutacja na specjalistę ds. projektów

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „JABŁKOWA KRAINA” OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW 1. Wymagania niezbędne:  obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia […]

Relacja z Walnego Zebrania Członków

W dniu 10 stycznia 2024 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jabłkowa Kraina”, w którym wzięło udział 17 członków. Celem Walnego Zebrania było przedstawienie bieżącej sytuacji LGD Jabłkowa Kraina związanej z podpisaną umową ramową na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 oraz podjęcie uchwały dotyczącej składek członkowskich.

Podpisanie umowy współpracy LEADER – nowa perspektywa 2023-2027

W dniu 15 grudnia 2023 r.  w Muzeum Ziemi Płockiej w Płocku w obecności Pana Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Pana Radosława Rybickiego – Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów została podpisana umowa ramowa na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Lokalną Grupę Działania „Jabłkowa Kraina” ,w tym szczególnym dniu reprezentowali: Pan Andrzej Zaręba –pełniący funkcję Prezesa LGD „Jabłkowa Kraina”, […]

Podsumowanie sezonu współpracy z organizacjami pozarządowymi

W dniu 25 października 2023r. byliśmy uczestnikami podsumowania sezonu współpracy organizacji pozarządowych z KGW na czele z Powiat Grójecki – Stolica Kultury Mazowsza 2023. Jako Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Jabłkowa Kraina poprzez „Festiwal KGW Nasze najpiękniejsze nasze najsmaczniejsze” mieliśmy w tym wydarzeniu swój udział. Refleksja z serii: „Przeżyjmy to jeszcze raz” przy pięknym akompaniamencie zespołu z Zespół Szkół im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” oraz zespołu […]

Relacja z Walnego Zebrania Członków

W dniu 21 sierpnia 2023 r. odbyło się nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jabłkowa Kraina”, w którym wzięło udział 15 członków. Głównym tematem zebrania było uzupełnienie składu Rady, wynikające ze złożenia rezygnacji członka obecnie funkcjonującej Rady. W wyniku przeprowadzonych wyborów obecny skład Rady Stowarzyszenia LGD Jabłkowa wygląda następująco: Ambroziak Krzysztof – Przewodniczący Woźniak Szymon – Wiceprzewodniczący Bobrowska – […]

Przyznanie nagród w ramach Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Grójeckiego – „Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich – Nasze najpiękniejsze i najsmaczniejsze”

Podczas święta „VIVAT PUŁASKI” w Warce odbyło się finałowe rozdanie nagród w ramach Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Grójeckiego, które miało miejsce dnia 18 czerwca na Rynku w Grójcu. Niestety z powodu warunków pogodowych, wydarzenie zostało przerwane, dlatego w celu ogłoszenia wyników spotkaliśmy się na pikniku w Warce. W Festiwalu wzięło udział 17 kół z terenu Powiatu Grójeckiego, z których komisja konkursowa wybrała 3 najlepsze drużyny, przyznając […]

Zaproszenie na Festiwal KGW

18 czerwca 2023 r. na Grójeckim Rynku odbędzie się bardzo ważne wydarzenie, czyli FESTIWAL KGW – „Nasze najpiękniejsze i najsmaczniejsze”. Będzie to święto lokalnych organizacji, które prężnie działają na naszym terenie czyli KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich mieszkańców całego powiatu grójeckiego i nie tylko. Obiecujemy dobrą zabawę, smaczne jedzenie oraz mnóstwo atrakcji dla wszystkich, a w szczególności dzieci. Co zaplanowaliśmy: – TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ […]