Obszar LGD „Jabłkowa Kraina” stanowi pięć sąsiadujących ze sobą gmin – Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec i Warka. Są to dwie gminy miejsko-wiejskie (Warka i Grójec) oraz trzy wiejskie. W sumie jest to obszar o powierzchni 622,69 km2 zamieszkiwany przez 63200 osób. Łączy je wiele, jednak głównym elementem są sady jabłkowe i królujące tutaj jabłka. Dodatkowo, bardzo ważnym aspektem aktywności i rozwoju lokalnego obszaru LGD jest fakt iż od 15 lat na terenie tych właśnie 5 gmin realizowany jest program małych grantów „Działaj Lokalnie” w ramach którego zrealizowanych zostało przez lokalne społeczności ok. 300 projektów.

Partnerzy samorządowi